Hoofdluis

Hoofdluis


Help! Mijn kind heeft hoofdluis!
Heeft u wel eens te maken gehad met hoofdluis bij uw kind? Heeft u toen alles in huis gewassen, schoongemaakt of in de vriezer gestopt? Het hoeft niet meer! Uit onderzoek is gebleken dat er maar één ding helpt: kammen, kammen, kammen. Twee weken lang!


Wat doet de school?
Op de eerste schooldag na elke schoolvakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis door getrainde 'luizenouders'. Dit gebeurt discreet en volgens protocol.
Als een kind hoofdluis blijkt te hebben, wordt dat aan de ouders van het kind doorgegeven. De ouders van de medeleerlingen in dezelfde groep worden per e-mail op de hoogte gesteld dat er hoofdluis voorkomt in de groep van hun kind. Aan de ouders wordt gevraagd indien nodig maatregelen te nemen.
Twee weken na de constatering van hoofdluis worden de kinderen van de betreffende groep opnieuw gecontroleerd op hoofdluis.