Kwaliteit

kwaliteit van het onderwijs op de Rehobothschool 

Het team van de Rehobothschool wil graag een school realiseren waar kinderen kunnen leven en kunnen leren. Daarom onderzoekt de Rehobothschool stelselmatig de kwaliteit van het onderwijs. Op deze pagina vindt u de verslagen van de kwaliteitsmetingen. 

Kwaliteitsbezoek Berseba 2019

Evaluatie veiligheid REH 19-20

Analyse leerlingtevredenheidspeling REH 2017 publieksversie.pdf

Inspectierapport KO REH 170321.pdf

oudertevredenheidspeiling REH 2016.pdf

Jaarverslag 2018

Eindopbrengsten REH 2019