Kwaliteit

kwaliteit van het onderwijs op de Rehobothschool 

Het team van de Rehobothschool wil graag een school realiseren waar kinderen kunnen leven en kunnen leren. Daarom onderzoekt de Rehobothschool stelselmatig de kwaliteit van het onderwijs. Op deze pagina vindt u de verslagen van de kwaliteitsmetingen. 


evaluatie veiligheid REH 1718 II

Analyse leerlingtevredenheidspeling REH 2017 publieksversie.pdf

Inspectierapport KO REH 170321.pdf

oudertevredenheidspeiling REH 2016.pdf

Jaarverslag 2017

Eindopbrengsten REH