De school in 2018-2019

Onderwijskundige ontwikkelingen

De Rehobothschool heeft als ambitie 'samen leven, samen leren'. Daar maken we ook in het cursusjaar 2018/2019 werk van!
 
Veiligheid
In onze school heerst een veilig klimaat. Leerlingen worden door leerkrachten en klasgenoten respectvol benaderd. Twee keer per jaar wordt de veiligheidsbeleving gemeten en gemonitord. Tijdens de lessen sociaal-emotionele vorming besteden we aandacht aan diverse sociale vaardigheden, o.a. aan het durven geven van je eigen mening.
Met alle betrokkenen bij school, ook de commissie tussenschoolse opvang, stemmen we goed af wat betreft regels en routines.
 
Instructievaardigheden
De instructies op de Rehobothschool zijn doelgericht. Tijdens de instructies betrekken we de leerlingen optimaal door coöperatieve werkvormen in te zetten. Ook stemmen we ons aanbod beredeneerd af op de diverse niveaus in de groepen (differentiatie). Deze vaardigheden ontwikkelen we door in het komende schooljaar.
 
Leerstofaanbod
In 2018 - 2019 gaan we voor het eerst werken met de schrijfmethode Klinkers. Daarnaast stemmen we ons aanbod Engels beter af op de praktijk en op het niveau van de leerlingen, oriënteren we ons op een nieuwe rekenmethode en willen we zorgen voor een natuurlijkere overgang van groep 2 naar groep 3.