De Plusgroep! 

Op onze school werken wij aan Passend Onderwijs: onderwijs voor alle leerlingen!
Elk kind krijgt onderwijs dat past bij zijn ontwikkeling. Als de ontwikkeling van een kind op een bepaald gebied achterblijft, wordt hij daar extra bij begeleid. Maar ook als een kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft, komen wij tegemoet aan die onderwijsbehoeften. Om aan de begaafde kinderen recht te doen, organiseren wij, naast verrijkend werk in de reguliere groep, op de dinsdag de plusgroep voor kinderen van groep 5 t/m 8. Daarin krijgen deze kinderen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen op hun eigen niveau en om met begaafde kinderen om te gaan en samen te werken.

In deze brochure treft u meer informatie over de doelstellingen, de procedures en de praktische zaken met betrekking tot de plusgroep.