Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Namens de ouders hebben dhr. A. (Andries) van Duijvenbode en mevr. M. (Maaike) Langelaar - Verhoeks hierin zitting. Vanuit het personeel zijn het mevr. J.A.(Janneke) Leune en mevr. C. (Caroline) Noorland.
Omdat er twee scholen onder het bestuur vallen, is het de wettelijke verplichting ook een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) te hebben. Alle leden van de MR hebben ook zitting in de GMR. Daarnaast hebben ook de MR-leden van de Gomarusschool zitting in de GMR. Voor vragen aan de MR kunt u contact via het mailadres mr@rsalphen.nl.

Op deze plaats willen we steeds een verslagje van de meest recente MR-vergadering plaatsen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de notulen. En natuurlijk kunt u ons ook benaderen met uw vragen en opmerkingen; graag!

Notulen vergadering 10-6-2020
Notulen vergadering 12-3-2020
Notulen vergadering 13-1-2020