Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Namens de ouders hebben mevr. M. (Maaike) Langelaar - Verhoeks en mevrouw M.J.M. (Martha) Stougie - Donker hierin zitting. Vanuit het personeel zijn het mevr. J.A.(Janneke) Leune en mevr. C. (Caroline) Noorland.
Omdat er twee scholen onder het bestuur vallen, is het de wettelijke verplichting ook een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) te hebben. Alle leden van de MR hebben ook zitting in de GMR. Daarnaast hebben ook de MR-leden van basisschool de Bron zitting in de GMR. Voor vragen aan de MR kunt u contact via het mailadres mr@rsalphen.nl.

Op deze plaats willen we steeds een verslagje van de meest recente MR-vergadering plaatsen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de notulen. En natuurlijk kunt u ons ook benaderen met uw vragen en opmerkingen; graag!

Notulen vergadering 23-6-21
Notulen vergadering 25-5-2021
Notulen vergadering 9-3-2021
Notulen vergadering 11-1-2021
Notulen vergadering 17-11-2020
Notulen vergadering 09-9-2020