Bestuur

Het bestuur van de 'Rehobothschool te Alphen aan de Rijn' en ' basisschool de Bron te Leiderdorp' bestaat uit gekozen leden van de vereniging. De bestuursleden zijn in de regel ouders van schoolgaande kinderen. In totaal hebben 7 personen zitting in het bestuur, betreffende ouders van beide scholen. 

Het bestuur werkt volgens de principes van besturen op hoofdlijnen. Dit betekent dat er een bestuurlijk
beleidskader is geformuleerd met daarin de kaders beschreven waarbinnen de directie handelingsruimte heeft. Middels managementrapportages wordt door de directie verantwoording afgelegd.

Het bestuur is aangesloten bij de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS). De VGS treedt op als belangenbehartiger van het reformatorisch onderwijs.
 
Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen: 
C.J.P. (Elias) van Belzen  (Ter Aar)                                     voorzitter
J.M.J. (Marijn) Riemens (Leiderdorp)                                2e voorzitter
J.I. (Judith) Waterman - Brand (Alphen aan den Rijn)
H.T. (Rick) Heemskerk  (Alphen aan den Rijn)                1e penningmeeester
T. (Toos) van den Born - Oudenaarden (Leiden)           2e penningmeester
J. (Jentine) Schipaanboord - van Hattem (Leiderdorp)  algemeen adjunct
Dhr. G.R. (Rogier) Boogaard (Alphen aan den Rijn)       2e secretaris