TSO

Nieuws TSO:
In het voorjaar van 2017 is er een TSO avond georganiseerd op de Rehobothschool. De commissie en de overblijfkrachten hebben afspraken, ideeen, werkwijze en tips uitgewisseld. De avond was gezellig en druk bezocht, bijna alle overblijfkrachten waren aanwezig! 
Klik hier voor een indruk van het programma van deze avond. 

Werkwijze TSO
Onze school biedt tussenschoolse opvang (TSO) aan. Kinderen kunnen tussen de middag op onze school blijven eten. Eerst wordt in het eigen lokaal gegeten met de overblijfmoeder (groep 1-4) of de leerkracht (groep 5-8). Vervolgens is het pauze, waarbij toezicht wordt gehouden door een aantal overblijfouders.
 
Ouders kunnen kiezen uit de volgende vier opties.
 
Optie A
Uw kinderen eten thuis. We realiseren ons dat dit voor lang niet alle ouders reëel is, maar willen hem graag onderstrepen. We zijn er van overtuigd dat het voor kinderen goed is om er tussen de middag echt even uit te zijn!
 
Optie B
Uw kinderen blijven over. Dit is kosteloos, mits u zich opgeeft als overblijfouder. Dit zal inhouden dat u één keer per twee weken overblijft op school. Daarnaast bent u verplicht de cursus 'overblijfkracht' te volgen, de bijeenkomsten van de commissie TSO (1 á 2 keer per jaar) bij te wonen en een verklaring van goed gedrag in te leveren. Dit laatste is een wettelijke verplichting die is ingegaan per 01-08-2011.
 
Optie C
Uw kinderen blijven over. Omdat u bereid bent eens per week over te blijven, eten uw kinderen kosteloos over én ontvangt u een vrijwilligersvergoeding van € 180,- p.j. Verder gelden dezelfde voorwaarden als bij optie B.
 
Optie D
Uw kinderen blijven over. U ontvangt een factuur van de commissie TSO en betaalt de onderstaande kosten:
Eenmalig overblijven:        € 2,50
Strippenkaart (10x):            € 22,50
Abonnement:
1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen
€ 80,- € 125,- € 170,- € 200,-
 

Commissie TSO

De gehele organisatie van de tussenschoolse opvang is in handen van de commissie TSO. De drie ouders die in de commissie TSO zitten kunt u in de schoolgids vinden. Voor vragen kunt u altijd bij de commissie terecht via tso@rsalphen.nl. U kunt ook bellen of een bericht sturen naar het TSO nummer: 0646515848