Toerusting 
Relatie
Eigenaarschap
Samenwerken
Talentontwikkeling Samen leven, samen leren!